Individuālo/grupu nodarbību (interešu izglītība) un fakultatīvo nodarbību grafiks 2018./2019.m.g.

Ind./grupu nodarbības

(interešu izglītība)

 

Skolotājs

 

Norises laiks

 

Telpa

Vizuālā māksla

D.Podniece

Pirmdiena 1.kl. 14.30 – 15.10

              5.-9.kl.  15.10 – 15.50

Vizuālās mākslas kabinetā

Vizuālā māksla

Otrdiena 3.-4.kl.14.30 – 15.10

Vizuālā māksla

Trešdiena 2.kl.   14.30 -15.10

              5.-9.kl.   15.50 – 16.30

Teātra pulciņš

J.Ābelīte

Ceturtdiena 15.00 – 17.00

Zālē

Folkloras pulciņš

I.Broma

Ceturtdiena 13.45. – 15.00

Zālē

Folkloras pulciņš

N.Freimane

Lietišķā māksla

L.Veģere

Otrdiena 18.00 – 20.00

Piektdiena 14.30 – 16.30

8.klases telpā

Sports

L.Gutnika

M.Cabija

Otrdiena 13.45 – 15.10

Trešdiena 13.45 – 14.45

Ceturtdiena 15.45 – 16.30

Piektdiena 13.00 – 13.45

Sporta zālē

Sporta laukums

Sports

R.Brīvmane

Trešdiena 19.10 – 19.50

Sporta zālē

Ansamblis

I.Leilands

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Otrdiena 15.15 – 16.15

Mūzikas kab.

Kokapstrāde

G.Strupka

Pirmdiena 15.15 – 16.30

Zēnu mājturības kabinets

Fakultatīvās nodarbības

Galda spēles

G.Balode

Ceturtdiena 13.00 – 13.40

                       13.40 – 14.20

                       14.25 – 15.10

Internāta 2.stāva atpūtas telpā

Avīzīte

G.Balode

Otrdiena 14.30 – 15.10

                  15.15 – 15.55

Kabinetā

Latviešu valoda

N.Freimane

Trešdiena 5.kl. 13.00 – 13.40

Otrdiena 7.kl. 13.45 – 14.25

5.kl.telpā

7.kl.telpā

Angļu valoda

G.Galsone

Trešdiena     7.45 – 8.30

Ceturtdiena 7.45 – 8.30

Angļu valodas kabinetā

Matemātika

G.Gulbe

Ceturtdiena 15.50 – 16.50

Dabaszinību kabinetā

Krievu valoda

J.Lukaševica

Pirmdiena 13.45 – 14.25

6.klasē

Vācu valoda

I.Ceplīte

Pirmdiena 13.45 – 14.25

Vācu valodas kabinetā