Vakaros tālu staro internātskolas gaišie logi kā lielas, dzīvas šūnas. Aiz tiem – tik daudz sapņu, cerību, draudzības… Audzinātāji, skolotāji, mediķi, auklītes un citi darbinieki nežēlo pacietību, gudrību, sirds siltumu, vēlēdami bērniem iet baltus un taisnus ceļus.

2017./18. m. g. skolā mācās 135 izglītojamie.