Metodiskais materiāls optiski līdzīgo burtu b un d nostiprināšanai

Metodisko materiālu sagatavoja skolas logopēde Anita Stāvause.

Metodiskais materiāls veidots, izmantojot paņēmienus lasītprasmes apgūšanai no vācu autoru Fritz Jansen un Uta Streit izstrādātās IntraActPlus koncepcijas.

Materiāls noderēs pedagogiem, kuri strādā ar izglītojamajiem ar redzes analīzes un sintēzes, kā arī telpiskās uztveres traucējumiem, kas izpaužas kā grafiski līdzīgu burtu jaukšana vai aizstāšana.

“Skolēni eksperimentē”

Ar aizraujošiem eksperimentiem daudz vieglāk un saprotamāk var apgūt sarežģītas dabaszinātņu teorijas. Apgūt teoriju praktiski ir vienkāršāk un, bez šaubām, daudz interesantāk.

Eksperimenti liek skolēniem domāt radoši, apgūt ikdienas dzīvē nepieciešamas zināšanas un prasmes, labāk izprast ķīmiju, fiziku un citas dabaszinātnes.

Ļoti svarīga ir mācību procesa sasaistīšana ar reālo dzīvi, ar to, kas notiek apkārt mājās, uz ielas, skolā, dabā. Šāda veida praktiska darbošanās veicina skolēnu interesi par vides izpēti un eksperimentēšanu, rada iedvesmu jauniem atklājumiem un veicina labāku dabas norišu izpratni.

Eksperimenti: “Gaisa kvalitāte klasēs”, ” Augstuma noteikšana”, “Termosi” , “Sāls kristālu audzēšana”.

Informatīvs materiāls vispārizglītojošo skolu pedagogiem atbalsta pasākumu sniegšanai skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.

Arvien vairāk vispārizglītojošajās skolās tiek iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām, tāpēc šis materiāls veidots kā atbalsts pedagogiem.

Informatīvajā materiālā apkopoti ieteicamie

atbalsta pasākumi mācību procesā, lai izglītojamie ar speciālām vajadzībām spētu veiksmīgi apgūt mācību vielu un gūtu sekmīgu vērtējumu pārbaudes darbos. Atbalsts skolēnam ar speciālām vajadzībām sniedz iespēju būt līdzvērtīgā situācijā ar pārējiem skolēniem, atbilstoši savām spējām parādīt apgūtās zināšanas un prasmes, kā arī nezaudēt motivāciju mācīties. Informatīvo materiālu var izmantot ikviens vispārizglītojošās skolas pedagogs.

Metodiskais materiāls – Tehnoloģiju un zinātņu jomas starpdisciplināra sadarbība

“Izstāde -3D dabā”.

Matemātikas skolotāja Guntra Gulbe : «Esmu pārliecināta, ka laiks, kad tika veidotas prezentācijas vairs nav īsti aktuāls. Ja bērni paši ar savām rokām kaut ko izgatavo, tad tā ir daudz interesantāk un vieglāk apgūt mācību vielu. Tagad arī es vienmēr atcerēšos sudraba struktūru, jo redzu to 3D formātā, ne tikai grāmatā ».

Pie tēmas 3D dabā var strādāt daudzi pedagogi savās mācību stundās – matemātikā, bioloģijā, ķīmijā, fizikā, ģeogrāfijā un citās – atklājot, ka 3D formāts ir jebkurā dzīves jomā.

Metodiskais materiāls Latvijas vēsturē 6.- 9. klašu izglītojamajiem.

Radošs vēstures konkurss “Izzini Latviju Latvijas simtgadi gaidot”

Metodisko materiālu sagatavoja vēstures skolotājs Jānis Otikovs.

Metodiskais materiāls veidots tā, lai kopā komandā varētu iekļaut izglītojamos ar speciālām vajadzībām. Materiālu iespējams izmantot, gatavojoties Valsts pārbaudes darbam Latvijas vēsturē, kā arī papildinot izglītojamo zināšanas par savas valsts vēsturi. Metodiskais materiāls balstīts uz vizuāli- sensoro uztveri, izmantojot arī kinestētiskos elementus, kas palīdz izglītojamajiem uztvert un atpazīt informāciju.

Metodiskais materiāls koriģējošās vingrošanas un sporta stundām.

Metodisko materiālu sagatavoja sporta skolotāja Līga Gutnika.

Materiāls veidots, kā pamata vingrojumu komplekss muguras muskuļu stiprināšanai un  stājas uzlabošanai. Katru gadu palielinās skolēnu skaits, kuriem ir funkcionāli stājas traucējumi. Stājas disbalanss sākuma stadijā ir labojams ar vingrojumu un vingrinājumu palīdzību. Regulāra vingrošana ir ne tikai laba pareizas stājas profilakse, bet tā arī novērš funkcionālas stājas izmaiņas.

Vingrojumus vēlams veikt uz vingrošanas paklājiņa vai segas.

Metodisko materiālu var izmantot sporta, koriģējošās vingrošanas un individuālajās