Latvijas valsts simtgadei veltīts projekts

“Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss

”Mana zeme skaistā”                

   Arī mūsu skola ir viena no tām Latvijas skolām, kas piedalīsies Latvijas valsts simtgadei veltītā projektā “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””.

Projekta vīzija ir mudināt un piedāvāt jauniešiem iespēju lepoties ar Latvijas skaistumu, kultūru un tradīcijām, iemūžinot to fotogrāfijās.

Projekta misija – sekojot līdz tehnoloģiju attīstībai piedāvāt Latvijas jauniešiem izklaidējošu, oriģinālu un aizraujošu brīvā laika pavadīšanas iespēju Latvijas pilsētās un novados.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot radošas aktivitātes.

Projekta mājaslapā www.manazemeskaista.lv, katrs skolēns varēs ievietot vienu savu attēlu. Skolēnu darbus varēs aplūkot un par tiem nobalsot jebkurš lapas apmeklētājs. Labāko darbu autori saņems apbalvojumus, un viņu radītie attēli tiks izgatavoti kā foto gleznas. Izgatavotās foto gleznas tiks nogādātas skolās un izvietotas skolas telpās.

Konkursa termiņi:

1.Attēlu ievietošana projekta mājas lapā www.manazemeskaista.lv 2018. gada 15.septembris – 31.oktobris.

2.Balsošana par labākajiem attēliem 2018. gada 1.septembris – 11.novembris.

3.Konkursa rezultātu apkopošana un rezultātu nodošana skolām no 2018.gada 12.novembra līdz 26.novembrim.

4.Foto gleznu izgatavošana 2018. gada 26.novembris – 2019. gada 28.februāris.

5.Foto gleznu izsniegšana skolām un autoru apbalvošana 2019. gada 1.marts – 2019.gada 30.aprīlis.

No šī gada septembra līdz novembrim norisināsies konkursa otrās daļas darbu iesniegšana un balsošana projekta mājaslapā. Attēlus, kurus 2019. gada pavasarī izgatavos kā foto gleznas, pirms nonākšanas skolās, tiks izrādītas plašākai sabiedrībai izstādēs. Pēc izstāžu īstenošanas, darbi nonāks skolās, lai padarītu skaistākas mācību iestāžu telpas un priecētu skolēnus.

Aicinām skolēnus un vecākus atbalstīt un iesaistīties projektā

“Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””!