2018. gada 25. septembrī Jelgavas 1. internātpamatskolā-attīstības centrā viesojās Šauļu logopēdiskās skolas pedagogi un skolēni, lai īstenotu starptautiskā projekta “Mākslas pasaule” otro posmu, kas paredz starptautisku interešu izglītības iepazīšanu un līdzdarbošanos.

Šauļu logopēdiskās skolas skolēni mūs priecēja ar koncertu “Mēs pasaules bērni”, kurā gan dziedāja, gan dejoja, gan muzicēja. Mūsu skolas skolēniem bija iespēja gūt ieskatu Lietuvas interešu izglītības jomās.  Šauļu logopēdiskās skolas pedagogi mūsu skolēniem vadīja četras radošā darbnīca. 8.un 9.klases meitenēm, sadarbojoties ar lietuviešu skolotājām Rasu Šukieni un Virginiju Neverdauskieni ,bija iespēja strādāt ar linu un floristikas elementiem. Katra meitene izveidoja skaistu dekoru. 7.klases skolēni lietuviešu skolotājas Irmas Miniauskienes vadībā iepazina interesantas darba tehnikas vizuālajā mākslā un veidoja savus darbus. Savukārt 4.klases skolēni, lietuviešu skolotājas Arnoldas Kapačinskienes iedrošināti, ar lielu sajūsmu ļāvās mūzikas ritmiem un dejas burvībai. 5.klases skolēni lietuviešu skolotājas Vitalijas Kučienes mudināti aktīvi muzicēja un iepazina skaņu pasauli. Prieks par interesanto tikšanos un radošām idejām!