Vecāku skoliņa


 


 

„VECĀKU SKOLIŅAS ”darba plāns 2013./14. m.g.

Laiks

pasākums

nodarbības vadītājs

17.10.

Ārstnieciskās vingrošanas un peldēšanas nozīme skolēnu veselības nostiprināšanā un stājas veidošanā

ārstnieciskās vingrošanas skolotāji

27.11

Ziemassvētku dāvaniņas pašu rokām

lietišķās mākslas pulciņa skolotāja L.Veģere

23.01

Skolēnu ēdināšanas noteikumi, veselīgs uzturs

D.Upeniece ēdināšanas firmas “Fama” vadītāja, I.Trepša – ārste

06.03

Skolēnu disciplinēšanas metodes

sociālais pedagogs D.Ekša

23.04

Audzināšanas jautājumi saistībā ar bērna dzimuma nobriešanu un seksualitāti

psihologs A. Vimba