ATTĪSTĪBAS CENTRS / Semināri, konferences

 

Metodiskā diena

“Kvalitatīva izglītības procesa organizēšana izglītojamiem

ar speciālām vajadzībām”.

2017.gada 6.decembrī Jelgavas 1.internātpsmatskola-attīstības centrs organizēja metodisko dienu Tukuma internātpamatskolas pedagogiem.

Direktore Gunda Balode stāstīja  par Jelgavas 1.internātpsmatskolas- attīstības centra darbības virzieniem un atbalsta personāla sadarbību izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai.

Direktora vietniece izglītības jomā Ginta Strode dalījās pieredzē par sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanu skolā un atbalstu pasākumu nodrošināšanu .

Skolotājiem no Tukuma bija iespēja vērot vairāku speciālo pedagogu un speciālā pedagoga, kas strādā ar Montesorī pedagoģijas metodēm un materiāliem vadītās stundas un iepazīties ar metodiskajiem materiāliem.

Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika iepazīstināja viesus ar atbalsta pasākumu, semināru, kursu piedāvājumu citu izglītības iestāžu pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem.

 

Metodiskās dienas noslēgumā abu skolu kolēģi diskutēja par iekļaujošās izglītības tendencēm Latvijā.Seminārs vecākiem – „Vecāku skoliņa”

“Ķermeņa posturālās muskulatūras nostiprināšanas un relaksācijas vingrojumi uz fitnesa bumbām”.

2017.gada 31. oktobra pēcpusdienā skolas fizioterapeite Linda Rimgaile tikās ar vecākiem, skolā jau par tradīciju kļuvušajā „Vecāku skoliņā”.

Pasākuma pirmajā daļā fizioterapeite sniedza teorētiskas zināšanas.

Semināra tēmas:

 • Pareiza stāja;
 • Pareizas stājas veidošanās;
 • Ķermeņa posturālā muskulatūra;
 • Mugurkaula izmaiņas pie nepareizas stājas;
 • Ieteikumi vecākiem;
 • Līdzsvara un spēka trenēšana uz fitnesa bumbām;
 • Fitnesa pielietojums ikdienā.

Otrajā daļā vecākiem bija iespēja praktiski izmēģināt dažādus spēka, līdzsvara un relaksācijas vingrojumus uz fitnesa bumbām. Visi šie vingrojumi stiprina ķermeņa posturālo muskulatūru un sekmē pareizas stājas veidošanos.

Vecāki ar lielu interesi klausījās un uzdeva jautājumus, katrs no viņiem saņēma izsmeļošu atbildi un ieteikumus par sev interesējošo tēmu. 

 

Starptautisks seminārs

„Iekļaujošās izglītības īstenošana Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā. Atbalsts izglītojamo kompeteņču attīstībā.”

2017. gada 20. oktobrī mūsu skolai bija iespēja uzņemt Baltkrievu kultūras un izglītības darbiniekus. Vairāk kā 30 delegācijas dalībnieki piedalījās seminārā, kurā guva zināšanas par iekļaujošās izglītības īstenošanu Jelgavas 1. internātpamatskolā - attīstības centrā. Ciemiņi guva pārliecību, ka liela loma ir interešu izglītībai skolēnu kompetenču pilnveidē. Viņi atzinīgi novērtēja, ka caur interešu izglītību tiek iepazīta latviešu un cittautu kultūra.

Semināra tēmas:

 • Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra darbības virzieni, pieredze sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā;
 • atbalsta komanda, atbalsta pasākumi izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai;
 • interešu izglītība.

 


 

Starptautisks seminārs

„Iekļaujošā izglītība Latvijā. Atbalsts izglītojamo kompeteņču attīstībā.”

2017.gada 19.septembrī skolā notika starptautisks seminārs, kurā piedalījās Ukrainas izglītības darbinieku delegācija. Semināra galvenais mērķis bija iepazīstināt kaimiņu valsts kolēģus ar iekļaujošās izglītības īstenošanu Latvijā.

Semināra tēmas:

 • Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra darbības virzieni, pieredze sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā;
 • speciālās izglītības attīstības centrs – atbalsts izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem kvalitatīvas iekļaujošās izglītības īstenošanai;
 • atbalsta pasākumi izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai;
 • atbalsta komandas darba organizācija;
 • atbalsts izglītojamo kompeteņču attīstībā.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar skolas atbalsta personāla darba specifiku, apskatīja skolas telpas. Delegācijas pārstāvji saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

 


 

Seminārs vecākiem – „Vecāku skoliņa”

2017. gada 15. septembra pēcpusdienā skolā notika informatīvi izglītojošs seminārs vecākiem. Semināru vadīja Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika.

Semināra tēmas:

 • Izglītojamie ar speciālajām vajadzībām izglītības procesā;
 • Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs atbalsts izglītojamajiem, vecākiem;
 • Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra darbības virzieni;
 • Atbalsta pasākumi izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai;
 • Dažādi jautājumi.

Vecāki piedalījās diskusijā, kā uzlabot bērnu integrēšanās procesu izglītības iestādēs, saņēma atbildes uz jautājumiem un atzinīgi novērtēja bērniem un vecākiem skolā pieejamos atbalsta pasākumus.