ATTĪSTĪBAS CENTRS / Metodiskie materiāli


2017./2018.m.g.

 


Metodiskais materiāls Latvijas vēsturē 6.- 9. klašu izglītojamajiem

Radošs vēstures konkurss “Izzini Latviju Latvijas simtgadi gaidot”

Metodisko materiālu sagatavoja vēstures skolotājs Jānis Otikovs.

Metodiskais materiāls veidots tā, lai kopā komandā varētu iekļaut izglītojamos ar speciālām vajadzībām. Materiālu iespējams izmantot, gatavojoties Valsts pārbaudes darbam Latvijas vēsturē, kā arī papildinot izglītojamo zināšanas par savas valsts vēsturi. Metodiskais materiāls balstīts uz vizuāli- sensoro uztveri, izmantojot arī kinestētiskos elementus, kas palīdz izglītojamajiem uztvert un atpazīt informāciju.

 


2016. gads