ATTĪSTĪBAS CENTRS


Aplūkot šeit.

 


 

 

vairāk spiest šeit

 

 


 

Metodiskā diena - Tukuma internātpamatskolas pedagogiem!

2017. gada 6.decembrī Jelgavas 1. internātpamatskolā-attīstības centrā viesojās Tukuma internātpamatskolas pedagogi, lai gūtu pieredzi un jaunas zināšanas par iekļaujošo izglītību.

Ciemiņus ar tautas dejām priecēja mūsu skolas jaunie dejotāji un 9. klases meitenes ar savu priekšnesumu.

Pēc  priekšnesumiem ciemiņiem bija iespēja apskatīt “Adventes vainagu” konkursa darbus un piedalīties balsošanā.

Metodiskās dienas galvenās tēmas bija Jelgavas 1.internātpamatskolas-attīstības centra darbības virzieni, iekļaujošās izglītības īstenošana skolā un atbalsta komandas veiksmīga sadarbība izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai.

Otrajā daļā pedagogi devās vērot mācību stundas.

Montesorī kabinetā kolēģus laipni sagaidīja mūsu skolas speciālais pedagogs Indra Graudiņa, kas iepazīstināja ar sava darba specifiku strādājot ar bērniem, kuri mācās pēc izglītības programmām (21015611, 21015811, 21015911).

Daļa pedagogu devās pie speciālā pedagoga Jautrītes Kokinas, lai vērotu matemātikas stundu 8., 9. klases skolēniem

Arī pēc mācību stundas viņa sniedza atbildes uz kolēģu uzdotajiem jautājumiem par  individuālo pieeju katram izglītojamajam mācību procesā un demonstrēja pašas gatavotos mācību materiālus.

Daļa Tukuma pedagogu devās uz speciālā pedagoga Leldes Dombrovskas un Māras Miķelsones latviešu valodas stundu.

Šeit ciemiņi ne tikai vēroja stundas gaitu, bet arī paši aktīvi iesaistījās burtiņa “S” apgūšanā.

Pie speciālā pedagoga Līgas Pērkones varēja iepazīties ar to kā norit individuālais darbs ar izglītojamajiem.

 

Metodiskās dienas ietvaros ciemiņi iepazinās ar skolu un tās plašajām atbalsta pasākumu iespējām, kā arī izbaudīja relaksāciju sajūtu telpā.


 

 

Aicinām pieteikties pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos: ,,Izglītojamo ar kustību traucējumiem un stājas vājumu iekļaušana sporta nodarbībās pirmsskolas un pamatskolas izglītības iestādēs" A (8.st.)


Kursi notiks 2018.gada 4.janvārī,Jelgavas 1.internātpamatskolā- attīstības centrā no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Kursu tēmas: Bērnu mugurkauls un stājas veidošanās pamati, ārstēšanas metodes.

Pareizas stājas iemaņu veidošana, ikdienas profilakse.

Bērna balsta un kustības aparāta izmeklēšana, muskuļu testēšana.

Individuālo vingrojumu kompleksa sastādīšana.

Stājas korekcijas vingrojumi ar un bez sporta inventāra.

Fiziskie vingrinājumi un vingrojumi mācību procesā izglītojamo stājas attīstīšanai un nostiprināšanai.

Vispārattīstošās fiziskās aktivitātes pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēs.


Pieteikšanos veikt līdz 28.12.2017. (vietu skaits grupā ir ierobežots),

Kontaktinformācija: Līga Gutnika, tālrunis 23274810, e -pasts  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.

Lai noskaidrotu sīkāku informāciju, lūdzu, zvaniet 23274810 vai rakstiet
Uz tikšanos, Jelgavas 1.internātpamatskola- attīstības centrs.
Pieteikties: https://goo.gl/forms/6bVGJVmFt0F28s4v1


 


 

Baltkrievu kultūras un izglītības darbinieku

viesošanās Jelgavā

„Baltkrievu kultūras dienas Jelgavā 2017” notiek jau vienpadsmito gadu pēc kārtas. No 16. līdz 20. oktobrim pilsētā notika vairāki pasākumi, kas popularizēja baltkrievu kultūru. Varēja apskatīt divas mākslas un amatniecības darbu izstādes “Baltkrievu daiļrades pērles” JPDA Sabiedrības integrācijas pārvaldē un “Baltijas baltkrievu mākslinieku noskaņā” Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā .

Arī mūsu skolai bija iespēja un liels prieks uzņemt ciemiņus no Baltkrievijas. Delegācijas dalībnieki piedalījās seminārā, kurā guva zināšanas par iekļaujošās izglītības īstenošanu Jelgavas 1. internātpamatskolā - attīstības centrā. Ciemiņi guva pārliecību, ka liela loma ir interešu izglītībai skolēnu kompetenču pilnveidē. Viņi atzinīgi novērtēja, ka caur interešu izglītību tiek iepazīta latviešu un cittautu kultūra.


„Baltkrievu kultūras dienas Jelgavā 2017” noslēdzās ar skaistu koncertu “Mūsu ciemā…” («А у нашым сяле…» ) Jelgavas kultūras namā.Ukrainas delegācijas viesošanās Jelgavā

Jelgavā viesojās izglītības darbinieku delegācija no Ukrainas. Savas viesošanās laikā delegācija apmeklēja Jelgavas izglītības pārvaldi un vairākas Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes. Viņi iepazinās ar mūsu pilsētas plašo izglītības piedāvājumu un iespēju klāstu.

19.09.2017. Ukraiņu delegācija piedalijās skolas rīkotajā starptautiskajā seminārā, kurā svarīgākās tēmas bija: iekļaujošā izglītība izglītības iestādēs Latvijā un atbalsts izglītojamo kompeteņču attīstībā.

Direktore Gunda Balode dalijās pieredzē par Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra darbu un iekļaujošās izglītības īstenošanu skolā un tendencēm valstī.

Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika uzskatāmi prezentēja atbalsta pasākumu piedāvājumu un to īstenošanu skolā.

Ciemiņus priecēja arī muzikāli priekšnesumi.

Mēs esam lepni par savas tautas folkloru.

Skolotājas Natālija Freimane un Ina Broma kopā ar skolas folkloras pulciņa bērniem skandēja latviešu tautas dziesmas.

Muzikas skolotājs Ingus Leilands, skolas jaunie ģitāristi ar meiteņu solo izpildījumu pārsteidza ciemiņus ar savām prasmēm un skaisto priekšnesumu.

Noslēdzot semināru Ukrainas delegācija ar interesi izstaigāja skolas telpas.

Sajūtu telpa


Metodiskā diena Koknesē

Iesākot jauno mācību gadu, 12. septembrī Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra administrācija un skolas atbalsta personāls devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kokneses internātpamatskolu – attīstības centru, lai gūtu pieredzi par attīstības centra darbību un sekmētu skolu sadarbības iespējas.

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs atrodas skaistā vietā netālu no Kokneses, skolai ir plašas, izremontētas telpas un iekopta teritorija. Mūsu delegāciju laipni uzņēma skolas direktore Dagmāra Isajeva, direktores vietniece metodiskajā darbā Elīna Ivanāne un izglītības metodiķe Inese Svence.

Pirmajā daļā tikām iepazīstināti ar skolas vēsturi, darbības virzieniem un iekļaujošās izglītības īstenošanu skolā. Pedagogi un izglītojamie aktīvi piedalās vairākos projektos. Dodoties ekskursijā pa skolu apskatījām bibliotēku, datorklases, sajūtu telpu, pirmsskolas izglītības klasītes un citas skolas telpas, kuras ir mūsdienīgi iekārtotas ar plašu mācību materiālu klāstu.

Metodiskā darba vadītāja Elīna Ivanāne prezentēja attīstības centra darbības virzienus – atbalsta pasākumu īstenošanu, kursu, semināru organizēšanu un iepazīstināja ar izstrādato metodisko materiālu.

Tika diskutēts par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar mācību, audzināšanas procesu, kā arī vienojāmies par turpmākas sadarbības un informācijas apmaiņas nepieciešamību. Veiksmīga sadarbība starp izglītības iestādēm sekmē atbalsta pasākumu organizēšanu un sniegšanu Zemgales reģionā.

 

Paldies kolēģiem par atsaucību un jauko uzņemšanu!